Όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στους διαγωνισμούς της MAM Hellas ΕΠΕ

 1. Η προωθητική αυτή ενέργεια διοργανώνεται από τη MAM Hellas, Τσιμισκή 59, 54623 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που κατά τον χρόνο συμμετοχής τους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Από τη συμμετοχή αποκλείονται οι εργαζόμενοι στη MAM Hellas ή σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών στη MAM Hellas.
 3. Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για αγορά προϊόντος ή συναίνεση συμμετοχής σε διαφημιστικές ενέργειες.
 4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
      a. Στο Facebook να συμπληρωθεί η φόρμα συμμετοχής και

      b. Στο Instagram να ακολουθηθούν οι όροι που αναγράφονται στο post του διαγωνισμού

 5. Η πολλαπλή συμμετοχή δεν αυξάνει τις πιθανότητες κλήρωσης.
 6. Χρονικό διάστημα: Αναγράφεται ρητά στο post του εκάστοτε διαγωνισμού.
 7. Η MAM Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 8. Η MAM Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να τερματίσει χωρίς προειδοποίηση τον διαγωνισμό λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Αυτό ισχύει ιδίως εάν η διαδικασία δεν λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί, για παράδειγμα εάν υπάρχουν σφάλματα στο λογισμικό ή/και για άλλους τεχνικούς ή/και νομικούς λόγους που εμποδίζουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού όπως έχει προγραμματιστεί.
 9. Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για ανακριβείς λεπτομέρειες σχετικές με τα βραβεία, που παρέχονται σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα από τρίτους που συνδέονται με αυτόν τον διαγωνισμό.
 10. Οι νικητές δικαιούνται να λάβουν το δώρο τους μόνο εφόσον διαθέτουν έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση εντός Ελλάδος. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαργύρωσης με μετρητά, αντικατάστασης, αλλαγής ή συμπλήρωσης του δώρου που τους αντιστοιχεί.
 11. Η MAM Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση συμμετέχοντες που αλλοιώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν τη διαδικασία συμμετοχής ή τον διαγωνισμό ή παραβαίνουν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Για την ακρίβεια, η ΜΑΜ Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση άσεμνες, δυσφημιστικές ή προσβλητικές φωτογραφίες ή εκφράσεις και να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
 12. Οι νικητές επιλέγονται τυχαία μέσω ειδικής πλατφόρμας ανάμεσα σε όλους όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής και το κάνουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η κλήρωση γίνεται από τη ΜΑΜ Hellas, της οποίας η απόφαση είναι τελική και δεσμευτική για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κλήρωση και τον διαγωνισμό.
 13. Οι νικητές θα αναρτώνται σε post στη σελίδας της MAM Hellas στο Facebook ή σε story στη σελίδα της MAM Hellas στο Instagram (ανάλογα το μέσο στο οποίο λαμβάνει χώρα ο διαγωνισμός) μετά το τέλος της προθεσμίας συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με έναν νικητή ή δεν έρθει σε επαφή εντός 7 ημερών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αντικατάστασή του από τον πρώτο επιλαχόντα.
 14. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της κάθε κλήρωσης για να αναδειχτούν οι εκάστοτε νικητές και να τους σταλούν άμεσα τα δώρα. Δεν υφίστανται επεξεργασία για άλλους σκοπούς και ιδίως για διαφημιστικούς. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός της εταιρίας μας. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, τα στοιχεία των μη επιτυχόντων διαγράφονται άμεσα ενώ των νικητών διατηρούνται μέχρι το πέρας του ημερολογιακού έτους.
 15. Αποκλείεται κάθε νομική προσφυγή.
 16. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό θεωρείται ως αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 17. Ο διαγωνισμός αυτός δεν διεξάγεται με χορηγία ή υποστήριξη του Facebook, ή του Instagram ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης και ούτε διοργανώνεται από αυτά.