Όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στους διαγωνισμούς της MAM Hellas ΕΠΕ

 

 1. Η προωθητική αυτή ενέργεια διοργανώνεται από τη MAM Hellas, Τσιμισκή 59, 54623 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Από τη συμμετοχή αποκλείονται οι εργαζόμενοι στη MAM Hellas ή σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
 3. Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για αγορά προϊόντος ή συναίνεση συμμετοχής σε διαφημιστικές ενέργειες.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θεωρείται ως αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 5. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram ή/και στο Facebook, θα πρέπει να μεταβεί στις αναρτήσεις (posts) που θα δημιουργηθούν στους λογαριασμούς της MAM Hellas στο Instagram ή/και στο Facebook, και να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από το post που να απαντά στην ερώτηση της ημέρας.
 6. Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα καταχωρούνται σε αριθμητική λίστα από τον διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι και οι νικητές των καθημερινών κληρώσεων.
 7. Χρονικό διάστημα: 1/12/2021 – 24/12/2021. Κάθε μέρα γίνεται και μία άλλη κλήρωση με διαφορετικούς νικητές, που θα ανακοινώνονται την επομένη του εκάστοτε post.
 8. Οι κληρώσεις γίνονται καθημερινά και αφορούν τους νικητές της προηγούμενης ημέρας. Θα ανακοινώνονται στο Instagram της MAM Hellas με story και στο Facebook της MAM Hellas με post.
 9. Η MAM Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 10. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την MAM Hellas μέσα σε τέσσερις ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα social της εταιρείας, με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και η MAM Hellas απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχόντας.
 11. Η MAM Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να τερματίσει χωρίς προειδοποίηση τον διαγωνισμό λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Αυτό ισχύει ιδίως εάν η διαδικασία δεν λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί, για παράδειγμα εάν υπάρχουν σφάλματα στο λογισμικό ή/και για άλλους τεχνικούς ή/και νομικούς λόγους που εμποδίζουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού όπως έχει προγραμματιστεί.
 12. Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για ανακριβείς λεπτομέρειες σχετικές με τα βραβεία, που παρέχονται σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα από τρίτους που συνδέονται με αυτόν τον διαγωνισμό.
 13. Οι νικητές δικαιούνται να λάβουν το δώρο τους μόνο εφόσον διαθέτουν έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση εντός Ελλάδος. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαργύρωσης με μετρητά, αντικατάστασης, αλλαγής ή συμπλήρωσης του δώρου που τους αντιστοιχεί.
 14. Η MAM Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση συμμετέχοντες που αλλοιώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν τη διαδικασία συμμετοχής ή τον διαγωνισμό ή παραβαίνουν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Για την ακρίβεια, η ΜΑΜ Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση άσεμνες, δυσφημιστικές ή προσβλητικές φωτογραφίες ή εκφράσεις και να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
 15. Οι νικητές επιλέγονται τυχαία μέσω ειδικής πλατφόρμας ανάμεσα σε όλους όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής και το κάνουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η κλήρωση γίνεται από τη ΜΑΜ Hellas, της οποίας η απόφαση είναι τελική και δεσμευτική για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κλήρωση και τον διαγωνισμό.
 16. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της κάθε κλήρωσης για να αναδειχτούν οι εκάστοτε νικητές και να τους σταλούν άμεσα τα δώρα. Δεν υφίστανται επεξεργασία για άλλους σκοπούς και ιδίως για διαφημιστικούς. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, τα στοιχεία των μη επιτυχόντων διαγράφονται άμεσα ενώ των νικητών διατηρούνται μέχρι το πέρας του ημερολογιακού έτους.
 17. Αποκλείεται κάθε νομική προσφυγή.
 18. Ο διαγωνισμός αυτός δεν διεξάγεται με χορηγία ή υποστήριξη του Facebook, ή του Instagram ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ούτε διοργανώνεται από αυτά.